Styrelsemöte #1 2016

Ikväll sammanträdde styrelsen. Kerstin och Per Lindgren ställde på kort varsel upp som värdar för mötet, som pga sjukdom behövde omlokaliseras. Under mötet konstituerades den nya styrelsen och en rad frågor dryftades. Bland annat bollades idéer om ett par olika programaktiviteter i föreningens regi, mer om detta senare!