Årsmöte 2016

Föreningen Tegelsmorasjöns årsmöte ägde rum den 29 februari kl 19 i Tegelsmora hembygdsförenings lokal.