Utter i Tegelsmorasjön

Till och från ses utter och utterspår vid Tegelsmorasjön. Här är en bild från området kring fågeltornet den 21/3 2016.

utter