Utveckla sjö- och åsystemet

Örbyhus skolmatsal den 12 april kl 19.00

Välkomna på evenemanget ”Utveckla sjö- och åsystemet Tegelsmorasjön-Vendelsjön” på initiativ av ÖTV. Avsikten är att redovisa såväl övergripande som lokala frågor om natur, kultur och friluftsliv med anknytning till sjöarna och ån emellan dem. Läs mer på webben: https://utvecklaotv.wordpress.com/2016/03/22/utveckla-tegelsmorasjon-vendelsjon/