Öppet fågeltorn

Är du nyfiken på fåglarna i Tegelsmorasjön?
Kom och upplev fågellivet när det är som mest intensivt!
I tornet står fågelkunniga med bra kikare, beredda att ge dig tips och hjälpa till med identifieringen av de arter som syns och hörs vid Tegelsmorasjön.

oppetfageltornVT2016