Öppet fågeltorn

På söndagen den 22/5 2016 mellan 06-10 höll föreningen ”Öppet fågeltorn”. Allt som allt stod åtta personer i tornet och betraktade fågellivet. 53 arter observerades under morgonen, bl a blå kärrhök, svarttärna, dvärgmås och årta. Tack alla som kom!