Fågellokalen

Tegelsmorasjön är som bekant en mycket bra fågellokal! Nu har den fått en aktuell beskrivning i Birdlife Sveriges/Upplands Ornitoligiska förenings nya plattform för fågellokaler i Uppland.

http://uof.nu/fagellokaler/