Slåtter

Tack Per Lindgren, Karin Larsson, Leif Ljung och Åke Boström för kvällens insats med röjsåg och lie. Från Skärplingevägen ses nu Tegelsmorasjöns vattenspegel glimma vid Fallsbergsängen! Över sjön lockar rastande gluttsnäppor i kvällningen.