Förstudien Tegelsmoraleden

tegelsmoraleden_bild

Under våren 2017 har en förstudie om vandringsled mellan Örbyhus och Tegelmora kyrka genomförts. Rapporten är nu klar och finns att ladda ned här! Förstudien kommer att presenteras utförligt på Föreningen ÖTV:s kvartalsfika den 28/9 kl 19.00-20.30 i Tegelsmora hembygdsgård. Då finns även möjlighet för synpunkter, samtal och diskussioner om ledförslaget och annat som rör friluftsmöjligheter i Tegelsmoraområdet.

tegelsmoraleden_rapport_laguppl