LONA-projektet är igång!

Förra hösten sökte Föreningen Tegelsmorasjön och beviljades LONA-medel för tre olika åtgärder i Tegelsmorasjön. Projektet har nu startat och pågår till oktober 2018. Grävmaskinen från Lindings Våtmarksrestaurering är nu på plats och arbetet börjar den 20 november 2017. Här är en kortfattad beskrivning av vad vi planerar att göra inom projektet. Hela projektplanen går att läsa här: http://lona.naturvardsverket.se/Project/Edit/4371

tegelsmorasjon_LONA2017-2018