Öslåtter

Igår rullade några bilar ut på Tegelsmorasjöns is – vi tackar de som plogar för motorsport! – lastade med liar, röjsågar och räfsor. Vi var sju personer som jobbade i omkring 4 timmar med att röja befintliga och nyskapade öar. I första anblicken ser det ut att vara mest bladvass och kaveldun, men vi blev rätt överraskade av mängden sly och även grövre träd som växte på öarna. Det mesta av rishögarna består av sly! Nu är tanken att öarna ska gillas av måsfåglar som genom sitt ”larmsystem” kan ge skydd åt andra häckande sjöfåglar. Vi går en spännande vår till mötes!

Foto Eric Blomgren

Verksamhetsberättelse 2017

Det gångna året har präglats mycket av vårt LONA-projekt, men mycket annat har också hänt.

Vi arbetar för att göra Tegelsmora känd som en bra fågellokal och en uppskattad utflyktsplats. Därför är det kul att Tegelsmorasjön finns med i den nyutkomna Natur- och utflyktsguiden för Tierps kommun (https://www.tierp.se/download/18.52bf51dd15bfc0a06542b667/1494587320953/Naturguide+LITEN.pdf). Även i BirdLife Sveriges digitala plattform för fågellokaler i Sverige finns Tegelsmora nu utförligt beskriven (http://svenskafagellokaler.se/regionalforeningar/upplands-ornitologiska-forening/).

Det blev en vacker och angenäm Valborgsmässoafton även detta år. Vi tackar Tegelsmora hembygdsförening och alla uppemot 300 personer som kom och firade vid Tegelsmorasjön. Särskilt tack till Leif Högström som höll vårtalet!

Den 7 maj träffades Föreningen Vendelsjön och Föreningen Tegelsmorasjön för att samtala och diskutera hur vi i bäst bedriver det viktiga arbetet med att vårda och bevara våra sjöar. Inbjudna gäster med olika specialkunskaper var Zahrah Lifvendahl, Anssi Laurila, Taija Lindfors och Jens Olsson. För ändamålet lånades lokal av Föreningen ÖTV som vi i år anslöt oss till som medlemsförening.

Den 21 maj upprepade vi förra årets koncept med Öppet fågeltorn. Några besökare kom och vi fick bl a uppleva världens största tärnart skräntärnan!

Den 24 maj maj begav sig dåvarande klass 4B från Örbyhus skola iväg på en cykeltur runt Tegelsmorasjön. Förutom att lära sig mer om natur och kultur i närområdet (de fick bl a en visning av hembygdsgården av Mikael Knutsson och en titt på kyrkan med prästen Daniel Fogelqvist) var siktet inställt på att göra filmer om varför Tegelsmorasjön borde bevaras. Filmerna blev sedan klassens bidrag i tävlingen Gilla naturen – och blev så bra att klassen kom till final! Nu visas de tio finalisternas bidrag i en utställning på Naturhistoriska museet, och klassen är förstås bjuden dit. (http://gillanaturen.se/finalisterna/)

Den 16 augusti slogs Fallsbergsängen vilket inte minst gör sjön synligare från vägen. Vi tackar Per Lindgren, Karin Larsson, Leif Ljung och Åke Boström för deras insats med röjsåg och lie.

Tegelsmora hembygdsförening anordnade Barnens hembygdsdag den 16 september, och vår förening bidrog med en tipsrunda om sjöns fåglar. Två barn vann fågelaffischer!

Förstudien om ”Tegelsmoraleden” mellan Örbyhus och Tegelsmora presenterades vid Föreningen ÖTV:s kvartalsfika den 28 september. Intresset var stort och det blev fullsatt i hembygdsgården. Förstudien var ett Leader-projekt som administrerades av Föreningen ÖTV i samverkan med olika intressenter i området. https://utvecklaotv.files.wordpress.com/2016/12/tegelsmoraleden_rapport_laguppl.pdf

 

Hösten 2016 beviljades föreningen ett LONA-bidrag. Projektet består av att 1. Förbättra betet på strandängen vid Norra Bodnäset, 2. Utreda hur dämmet bör renoverad med hänsyn till fiskvandring och friluftsliv, och 3. Skapa fågelöar i norra delen av sjön. I november blev grävningen av och är nu avslutad. Vi tror att resultatet blir lyckat, men det kommer att krävas beteshävd och kompletterande röjningsarbete.

Som en extra åtgärd fick vi möjlighet att skapa ett evenemang för att marknadsföra projektet. Vi kommer att anordna en s k Bioblitz den 29 maj kl 00-24. Evenemanget går ut på att allmänheten och skolan, tillsammans med experter hjälps åt att leta, dokumentera och rapportera så många växt- och djurarter i och kring Tegelsmorasjön som möjligt under ett dygn. Vi hoppas att så många som möjligt kommer och hjälper till, och att det samtidigt blir lite av en folkfest!

Medlemsavgift 2018

Nu är det nytt år och dags att sätta in medlemsavgiften för 2018. Pengarna behövs för vi siktar redan på att bygga upp kassan inför nästa naturvårdsprojekt. Vi vill bara uppmärksamma alla medlemmar på att vi har tagit bort möjligheten att betala med Plusgiro, eftersom det innebar en onödig kostnad. Betala alltså medlemsavgiften via Bankgiro 434-0709, eller Swischa avgiften till 123-0335810. Årsmöte kommer att hållas den 7/3 kl 19 i Tegelsmora hembygdsgård, kallelse kommer per post.IMG_7171