Medlemsavgift 2018

Nu är det nytt år och dags att sätta in medlemsavgiften för 2018. Pengarna behövs för vi siktar redan på att bygga upp kassan inför nästa naturvårdsprojekt. Vi vill bara uppmärksamma alla medlemmar på att vi har tagit bort möjligheten att betala med Plusgiro, eftersom det innebar en onödig kostnad. Betala alltså medlemsavgiften via Bankgiro 434-0709, eller Swischa avgiften till 123-0335810. Årsmöte kommer att hållas den 7/3 kl 19 i Tegelsmora hembygdsgård, kallelse kommer per post.IMG_7171