Öslåtter

Igår rullade några bilar ut på Tegelsmorasjöns is – vi tackar de som plogar för motorsport! – lastade med liar, röjsågar och räfsor. Vi var sju personer som jobbade i omkring 4 timmar med att röja befintliga och nyskapade öar. I första anblicken ser det ut att vara mest bladvass och kaveldun, men vi blev rätt överraskade av mängden sly och även grövre träd som växte på öarna. Det mesta av rishögarna består av sly! Nu är tanken att öarna ska gillas av måsfåglar som genom sitt ”larmsystem” kan ge skydd åt andra häckande sjöfåglar. Vi går en spännande vår till mötes!

Foto Eric Blomgren