Årsmöte Föreningen Tegelsmorasjön

Välkomna på årsmöte med Föreningen Tegelsmorasjön.

Tid: 27 februari kl 19.00

Plats Tegelsmora hembygdsgård

Brevutskick med inbetalningskort och årsberättelse kommer inom kort.