Årsmöte 2021 Föreningen Tegelsmorasjön

Välkommen till digitalt årsmöte med Föreningen Tegelsmorasjön.

Tid: 24/2 kl 19-20.

Plats: Digitalt via Google Meet.

Möteslänk: https://meet.google.com/cnb-awps-bzi

Anmäl dig gärna i förväg via mail: oskarside@yahoo.se
Du klickar på länken och ber om att få gå med i mötet. Du kan använda en vanlig webbläsare eller telefonappen Google Meet.