Upplandsstiftelsens naturvårdspris 2018

Vi har haft den stora glädjen att bli tilldelade Upplandsstiftelsens naturvårdspris 2018!

Föreningen Tegelsmorasjön har funnits i drygt tjugo år. Vi ser det som vår uppgift att återskapa en sjö i balans som erbjuder boplatser, föda och skydd åt fåglar och andra djur, vårda omgivande ängs- och betesmarker samt tillgängliggöra platsen för naturupplevelser för alla.

Tegelsmorasjön kan tyckas liten och obetydlig varpå frågan infinner sig om den är värd att lägga kraft och pengar på. Igenväxning av sjöar är ju de facto en långsam naturlig process.

Flera mänskliga faktorer har dock under historiens lopp påskyndat processen. Sjön är ett självklart naturvårdsobjekt, men minst lika viktig är dess betydelse som ett naturligt centrum för ett antal byar i det historiska Tegelsmora. En sjö vid sockenkyrkan som förknippats med föda, lek, arbete och naturupplevelser genom många generationer.

Vi tackar Upplandsstiftelsen för den uppmuntran till fortsatt arbete för Tegelsmorasjön som priset ger. Vi är fulla av iver att påbörja nästa insats och pengarna ger oss möjlighet att kanske starta upp lite tidigare än annars.

Lyckas vi med vårt uppdrag stärks Tegelsmorasjön som en av Upplands verkliga naturpärlor, till gagn för människor, djur och natur, nu och i framtiden!

Prismotiveringen lyder:

”Föreningen Tegelsmorasjön har på eget initiativ arbetat för att restaurera Kyrksjön i Tegelsmora. Under flera år, har man genomfört praktiska naturvårdsåtgärder som skapat goda förutsättningar för våtmarksfåglar, fisk och andra vattenlevande organismer. Restaureringarna har resulterat i öppna vattenspeglar, betade strandängar och fågelöar.

Tack vare föreningens idoga arbete har bygden berikats med en levande, fågelrik sjö som blivit ett populärt besöksmål till glädje för alla.”

Här mottager vår kassör, tillika föreningens medgrundare priset ur Upplandsstiftelsens ordförande Anders Hedströms hand. En målning föreställande gråhakedoppingar som stundom häckar i Tegelsmorasjön, samt en check på 15 000 riksdaler.

Bilder från Bioblitz Tegelsmorasjön 2018

Efter några månaders förberedelser var det igår dags för 24h Bioblitz vid Tegelsmorasjön. Vilken rolig tillställning det blev!

Dagen började på riktigt med fem skolklasser från Örbyhus och Vendel. De jobbade i lag med att fota djur och växter som de artbestämde mha experter och lade ut under #bioblitztegelsmorasjön. Kolla där på alla fina, rätt artbestämda växter och djur! En del elever deltog också i byggandet av ett gäng fågelholkar!

Under eftermiddagen och kvällen pågick insektsvandringar, botaniska utflykter, provfiske, fågelskådning, reptilvandring, nattsångarlyssning, fladdermustur, naturfoto och insektsfångst om vartannat. En otroligt fin kväll blev det när värmen avtog och solen glittrade i sjön!

I skrivande stund är 353 arter inrapporterade varav 13 är rödlistade. Några arter är ännu ej inrapporterade.

Tack skolsamordnare Lena Öman och alla duktiga elever. Ett särskilt tack till vår huvudrapportör Maria Berg från Tierps kommun som ställt upp under dagen och servat i alla lägen under förberedelserna.

Stort tack också Håkan Andersson, Anders Arnell, Åke Lindelöw, Tomas Loreth, Johan Persson, Alexander Masalin, Lars-Eric Roxin, Didrik Vanhoenacker, Vide Ohlin, Bo Söderström, Leif Ljung, Ulf Swenson och Mats Wilhelm, dvs alla experter som alla generöst ställde upp och delade med sig av kunnande och smittsam entusiasm!

Fantastisk mat lagade Janne Nordlund Othén till oss. Bl a med lokalproducerat från Mattias kött. Otroligt fika levererades från Ängslyckan och Karin Gerhardt.

Tack Upplandsstiftelsen, Tierps kommun, initiativet Biologiska mångfaldens dag, Biotopia Uppsala samt Naturhistoriska Riksmuseet för hjälp och stöttning! Tack även Natursnokarna som var på plats, Svenska Kyrkan för lån av parkering och annat, och Mattias Bergström för extra arbete med betesdjuren!

Vi som arrangerat detta är Eric Blomgren, Martin Linderstad, Per Lindgren, Janne Nordlund Othén och Oskar Jonsson. Hoppas vi ses mer vid Tegelsmorasjön framöver!

Bioblitz Tegelsmorasjön

bioblitz_logga_fb2Välkomna att upptäcka den biologiska mångfalden vid Tegelsmorasjön tillsammans med oss! Under eftermiddagen står bl a följande aktiviteter på programmet:

  • Barnaktivitet med Natursnokarna kl 15-16
  • Leta grodor, ormar och ödlor med Vide Ohlin
  • Var med om provfiske med Upplandsstiftelsens fiskkännare
  • Fånga insekter med Håkan Andersson
  • Lär dig om insekternas spår med Åke Lindelöw
  • Lyssna efter fladdermöss med Lars-Erik Roxin
  • Leta humlor och fjärilar med Bo Söderström
  • Lyssna på nattsjungande fåglar med Föreningen Tegelsmorasjön
  • Naturfotografering i skymning med Mats Wilhelm kl 20-23

Programmet uppdateras med exakta tider senare, håll utkik!