Naturen

Tegelsmorasjön är en grund, vassrik sjö, omgiven av lika delar odlingsbygd och skogsmark. Sjön utgör häcknings- plats för ett stort antal fågelarter, men fungerar även vår och höst som rastplats för många flyttfåglar. Nära 200 fågelarter har observerats vid Tegelsmorasjön.