Blivande strövområde

Föreningens naturvårdsinsatser under 20 års tid har gjort Tegelsmorasjön och dess omgivningar attraktivt för såväl naturliv som friluftsliv. Nu vill skapa ett strövområde för ortsbor och långväga besökare genom att anlägga en led runt Tegelsmorasjön. En ökad tillgänglighet till sjöns naturvärden skapar intresse, som i sin tur genererar medel till fler naturvårdsinsatser – det är så vi resonerar.

 

tegelsmorasjon_vision