Kulturen

Vid sjöns nordöstra kant ligger den gamla kyrkorten Tegelsmora med sin kyrka från 1400-talets senare hälft. Intill kyrkan finns en bronsstaty av nyckelharpospelaren och riksspelmannen Eric Sahlström från Tobo. En aktiv hembygdsförening driver här ett hembygdsmuseum och varje år i månadsskiftet augusti-september anordnas Tegelsmoraveckan med ett ofta digert program av musikframträdanden. Sedan 2012 anordnar Tegelsmora hembygdsförening och Föreningen Tegelsmorasjön gemensamt valborgsfirande vid fågeltornet.