Press

Föreningen Tegelsmorasjöns naturvårdsarbete har ofta uppmärksammats av pressen.

UNT2009 Röjning av Skogsbacken, UNT 2009

AB20090316 Röjning av Skogsbacken, Arbetarbladet 16/3 2009 

AB20100613 Betesmarken öppnas, Arbetarbladet 13/6 2010 

UNT20110828 Tegelsmorasjön blir ”Smultronställe”, UNT 28/8 2011 

AB20130927 Grävning Norra Bodnäset, Arbetarbladet 27/9 2013 

UNT20130929 Grävning Norra Bodnäset, UNT 29/9 2013 

UNT20160509 Fågelholksbygge, UNT 9/5 2016