Projekten

En rad projekt och åtgärder i Föreningen Tegelsmorasjöns regi har resulterat i att Tegelsmorasjön idag är en attraktiv plats för både människor och djur.

  • 1996-1997 Föreningen bildas.
  • 1995-2006 Sjön är igenväxt och vegetationen bekämpas med vassbåt, traktor, eldning och handkraft. Taket på stugan rustas och fågeltornet byggs.
  • 2007 Sjövegetation bekämpas genom fräsning. Fräsning sker på ängen söder om skogsbacken (Fallsbergsängen).
  • 2009- 2011 Östra strandängarna stängslas för bete, skogsbacken röjs och parkeringsplatsen iordningställs. Tegelsmorasjön utses till Smultronställe av Upplsandsstiftelsen. Fräsning sker på ängen vid kyrkan (Prästgårdsängen) och öar för fåglar anläggs.
  • 2012 Föreningen Tegelsmorasjön och Tegelsmora hembygdsförening anordnar Valborgsfirande för fösta gången.
  • 2013 Bodnäsprojektet med grävning av rotfilt och anläggning av strandäng genomförs. En gångstig anläggs på vallen från Elsarbyvägen ut till Bodnäset.
  • 2014-2015 Underhållsarbete.